ROTHENBERGER Corporate Culture

Korporativna kultura

Više od 60 godina, Rothenberger se vodi kao porodični posao. Od početka su članovi porodice imali glavne uloge u uspehu kompanije. To uključuje ne samo porodice vlasnika, već celu korporativnu porodicu, kojoj pripada svaki zaposleni u svim mestima širom sveta.

Ova osnovna vrednost je deo našeg imidža na kojem je baziran naš svakodnevni rad, i koji bi želeli da vam predstavimo.